Успешно завърши първият випуск на бизнес академията на Kaufland и УНСС