Успешно стартира проекта на "Бутилираща компания Минерални води - Банкя" ЕООД по схема "Безопасен труд"