Успешно приключи посещението във Виетнам на българската бизнес делегация