Управлението на климатичните промени трябва да продължи да бъде на най-високо ниво в изпълнителната власт