Университетска болница „Лозенец“ отбелязва 15 години от първата чернодробна трансплантация в България