UnityCard: лесен, бърз и целенасочен метод, чрез който властите имат възможност да предоставят спешна помощ и да насърчат възобновяването на икономиката