United Capital PLC (UK) става основен акционер в пенсионно осигурителна компания „Доверие”