Уникален спектакъл представя древното танцово изкуство на дервишите в България