„Умни градове и споделена икономика“ е акцентът в годишната конференция на b2b Media