Удължава се срокът за кандидатстване за Инженерната академия на „R&М България Производство“ 2022 – 2023