Училищата, които преподават финансова грамотност в рамките на CSR програмата на Visa, достигнаха 73 в цяла България