Участие на БТПП в международен форум в Белград - „Ролята на Сърбия в енергийния пазар на Балканите”