Творческа агенция предлага безвъзмездна подкрепа за МСП в България