Turkish Airlines с оперативна нетна печалба за първата половина на 2018 г. от 258 милиона долара