Turkish Airlines проведе специалните си годишни Агентски награди