Цветан Симеонов представлява работодателите в Рига