Цветан Симеонов бе избран за четвърти път за Председател на УС на Българската търговско-промишлена палата, на Редовно Общо събрание