ЦЕРБ: 55% от ремонтите на машини в света се извършват след авария