ЦЕНТЪРЪТ ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ, БАНКА ДСК И VISA ВЪВЕЖДАТ БЕЗКОНТАКТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ В ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ НА СОФИЯ