ЦЕНАТА НАПРИРОДНИЯ ГАЗ В СРАВНЕНИЕ С КОТИРОВКИТЕ НА РЕФЕРЕНТНИЯ