Трима от четирима европейци не са съгласни, че Европа е най-приобщаващият регион в света