Три двустранни търговски камари отправят призив за реформи и за сътрудничество за по-устойчива здравна система в България