Третата годишна водна конференция разглежда ролята на водата като бизнес фактор за индустрията