Транспортът на палетни пратки у нас се върна на нивата отпреди COVID-19 кризата