Товаропотокът по Северния морски път надмина 32 млн. тона за по-малко от година