Топ 6 европейски стартиращи фирми в областта на здравеопазването се насочват към безвъзмездни средства с общ размер 60 000 евро