Тодор Кесимов е новият председател на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM)