Tetra Pak обявява резултатите от продажби за 2010г. в размер на 9.98 милиарда евро и постигането на своята петгодишна цел за въглеродни емисии