Terra Cloud и Schneider Electric обединяват усилия за ускоряване на устойчивостта на центровете за данни