Теменужка Петкова: До 2030 г. 27,9% от енергийното потребление в България ще е на възобновяема енергия