Телерик Академия на 13 години: 35% увеличение на кандидатите и 40% очакван ръст на приходите