Текстовите съобщения са най–използваната функция на смартфоните