Текстилно изложение се бори с кризата за работна ръка в бранша