Тек Експъртс насърчава кариерното развитие на жените в ИТ и аутсорсинг сектора с поредица от безплатни семинари „She can do IT“