Технологичният холдинг Алтерко АД увеличава капитала си на БФБ и планира дебют на немска фондова борса