Технологичен консорциум ще ръководи разработката на нисковъглеродни горивни клетки за центровете за данни