Техника с много функции и малко разходи на „Агра 2019“