Търговците могат активно да ангажират своите потребители в процеса на покупка