Търговията между Иран и България често е опосредена