Талантливите деца от „Бон-Бон“ ще бъдат посланици на младежката програма на Пощенска банка „Project YOUth“