ТОВАРНИТЕ ПРЕВОЗИ БЛИЗО ДО ПОВРАТНА ТОЧКА ЗА ПО-БЪРЗО ДЕКАРБОНИЗИРАНЕ ОТ ОЧАКВАНОТО