ТЕЦ „ КонтурГлобал Марица Изток 3“ приключва в срок годишния си планов ремонт