ТЕХНОЛОГИИТЕ И ИНОВАЦИИТЕ В НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ВЪВ ФОКУСА НА VI-ИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БРОКЕРИТЕ