T MARKET България увеличи пазарния си дял с ръст на приходите от 22,2%