Свилоцел осигурява транспорт от и до работното място на работещите в завода със средства от ЕС