Световни новости за експресно лечение показва изложбата „Медикус, Денто, Галения 2017“