Световна премиера на италианско суши в изложбата „Фудтех 2019“