Sustainability Consultants организира отворено обучение, целящо да подпомогне компаниите при повишаване на тяхната бизнес устойчивост