Студенти от ТУ-София – участници в Shell Eco-marathon, демонстрираха енергийно ефективни решения в транспорта по време на Европейската седмица на мобилността