Страст към камионите, множество сделки и рекордните над 5500 посетители на TRUCK EXPO 2019